Privacy verklaring | Volwassen relatie | Relatiecoaching & relatieworkshops

Deze privacy verklaring dient voor de dienstverlening van ‘Op weg naar een volwassen relatie’, in de personen van Steven Somsen en Peggy ter Haak, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van haar cliënten.

Cookies

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, hiertoe hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen worden automatisch geanonimiseerd en dus ook niet opgeslagen.

Gegevens van cliënten

Met betrekking tot gegevens van deelnemers aan onze workshop en/of relatiecoaching hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om contact op te kunnen nemen in het kader van ons traject.
  • Te informeren over ons aanbod.

Dossier

Tijdens onze samenwerking bouwen wij een dossier op, met daarin de voorbereiding voor onze bijeenkomsten/gesprekken en een korte weergave van het verloop ervan. Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor ons tijdens en na afronding van ons traject. Op jullie verzoek verwijderen wij dit dossier direct na afsluiting van ons traject.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, daartoe hanteren wij de volgende bewaartermijnen:[fusion_table]

Persoonsgegevens 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst.
Dossier 2 kalenderjaren, ingaand na afronding van ons traject.
[/fusion_table]

Informatie over ons aanbod

Indien in ons aanbod wijzigingen plaatsvinden die interessant zouden kunnen zijn voor jullie, dan informeren wij jullie hierover via een mail. Jullie kunnen ons te allen tijde verzoeken hiermee te stoppen, wij geven daar per ommegaande gevolg aan.

Delen van gegevens met derden

Wij verstrekken jullie persoonsgegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jullie dossier of delen daarvan verstrekken wij niet aan anderen, behalve op jullie uitdrukkelijk verzoek.

Beveiliging gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jullie gegevens tegen te gaan en blijven dit ook doen.

Vragen

Vragen over deze privacy verklaring? Mail ons dan via info@volwassen-relatie.nl.