Op weg naar een volwassen relatie | relatieworkshops en relatiecoaching

NIEUWS mei 2023: Relatieworkshop

Binnenkort bieden wij weer een relatieworkshop aan. Data en programma liggen nog niet vast. Wat al wel vast ligt is dat we, anders dan voorheen, beginnen met twee aparte bijeenkomsten voor de mannen en voor de vrouwen. Als je namelijk duidelijkheid hebt over je eigen rol en wat er van je gevraagd wordt, dan is een volwassen relatie echt mogelijk.

Bel Steven op 06 5430 8195 of mail ons via: info@volwassen-relatie.nl voor meer informatie.

Volwassen relatie

Een vervullende relatie

Stel je voor dat de relatie met jouw man/vrouw vervullend is. Dat je deelt wat je vindt, denkt, voelt, wenst en de ander dat ook doet. Dat je ontdekt hoe het verschil tussen man & vrouw vóór jullie kan werken. Je elkaar aanmoedigt, leert van elkaar, groeit en zo bouwt aan een inspirerend leven samen…

Man en vrouw zijn gelijkwaardig en verschillend

Veel is aan het veranderen in deze tijd, oude rolpatronen tussen man & vrouw werken niet meer. Er is een nieuw antwoord nodig, waarbij wezenlijke gelijkwaardigheid het uitgangspunt is. Essentieel hierbij is dat we verschillen niet ontkennen, maar ze juist erkennen en leren gebruiken. Een nieuw antwoord wat man & vrouw bekrachtigt en zo de basis vormt voor een volwassen relatie. Volgens ons is dat mogelijk!

Wie wij zijn? Wij zijn <Steven Somsen> en <Peggy Eleonore ter Haak> en allebei werkzaam als coach. Lees hieronder meer over ons aanbod en wie wij zijn.

Contact opnemen met ons? Bel of mail:

Steven 06 5430 8195
Peggy Eleonore 06 29 363 626

Ons aanbod

Kenmerken van een volwassen relatie

Een volwassen man-vrouw relatie heeft de volgende kenmerken:

  • Je deelt een centrale ‘missie’ of waarde. Met andere woorden: één agenda en niet twee verschillende.
  • Je werkt intelligent samen op basis van gelijkwaardigheid en verschil tussen man en vrouw.
  • Er is onvoorwaardelijke vriendschap; je bent eerlijk en gaat conflicten niet uit de weg.
  • Je bent gecommitteerd. Waaraan? Dat is de vraag…
In een volwassen relatie is er helderheid over het eigen aandeel in de relatie en dat van de ander, is de man meer man en de vrouw meer vrouw. En misschien nog wel het mooiste: het resultaat is een levende relatie, die zich blijft ontwikkelen.

Checklist

Check zelf of jouw manier van relateren volwassen is: Checklist volwassen relatie>.

Wie zijn wij?

Samen

Man en vrouw. Getrouwd, beiden voor de tweede keer. Niks is vanzelfsprekend, elkaar en het onderzoek omarmend. Het leven en wat zich aandient steeds weer in de ogen kijkend, op alle fronten. En daarbij ook elkaar; hoe leven we samen, wat werkt er wel, wat werkt er niet en wat is er aan de orde? Een manier van relateren, die helpt om onszelf en de ander steeds weer fris te ontmoeten.

Relatieworkshops | Onderzoeken, ervaren en leren in groepsverband

In dit traject zetten we met elkaar het licht op man-vrouw relaties. We ontdekken en verkennen hoe je als man & vrouw een inspirerende, gecommitteerde relatie realiseert. Gezamenlijk met je partner en andere stellen onderzoeken we wat dat is, een volwassen man-vrouw relatie. Wat daarin nodig is, wat daarin hulp is en wat juist averechts en ondermijnend werkt. En hoe een relatie in ontwikkeling blijft en daarmee jullie elk ook.

Relatie coach Rotterdam

Tijdens deze workshop staan vijf thema’s centraal:

  1. Gelijkwaardigheid en verschil.
  2. Onvoorwaardelijke liefde.
  3. Wat verbindt jullie?
  4. Vernieuw je steeds weer.
  5. Commitment. Maar waaraan…?
Elke avond heeft een gevarieerd verloop, waarin we onderzoeken, ervaren, oefenen en reflecteren.

Aanmelden of meer weten? Bel of mail ons:

Steven 06 5430 8195
Peggy Eleonore 06 29 363 626

Deelnemers over de relatieworkshop

“Het gezamenlijke onderzoek hielp ons om weer fris naar onze relatie te kijken”.
“Het heeft ons aan een gezamenlijke taal geholpen, die helpt om elkaar beter te begrijpen.”
“Ik vond het heel fijn om ’s op een andere manier naar onze relatie te kijken.”
“De praktische oefeningen passen we regelmatig toe.”
“Ik vond het ook heel fijn om dit met andere stellen samen te doen.”
“We hebben nu veel beter zicht op wat ons bindt.”
“We hebben het als prettig ervaren dat het net wat dieper ging dan een ‘gewone’ cursus.”
“Er werd echt wat aangeraakt en ieders privacy werd goed gewaarborgd.”

Kosten en planning

De kosten zijn € 275 per deelnemer voor vijf avonden van half acht tot tien uur, met steeds enkele weken ertussen.

Mail ons voor de data en/of andere vragen:

Relatiecoaching, het licht op jullie relatie

Wij bieden ook gesprekken op maat aan: wij als stel en jullie als stel, waarbij jullie specifieke vraag centraal staat. We onderzoeken met elkaar wat er aan de orde is in jullie relatie en hoe je de patronen waar je met elkaar in zit doorbreekt. Respect en balans tussen man & vrouw en tussen het mannelijke en het vrouwelijke zijn hierbij het uitgangspunt. Zo’n gesprek kan eenmalig of meerdere keren plaatsvinden, al naar gelang jullie behoefte. De kosten bedragen € 125 per gesprek van een uur.

Relatiecoaching Rotterdam

Communicatie voor stellen

Communicatie tussen mensen zorgt dagelijks voor veel misverstanden en communicatie tussen man & vrouw helemaal. Vanuit onze patronen en aannames horen we de ander slecht en gaat het niet over wat er echt aan de hand is.

Daarom bieden wij sámen coaching aan voor stellen. Want hoe fijn is het als iemand je helpt onder woorden te brengen waar je last van hebt en wat je diepste wens is? En dat je leert luisteren naar waar de ander eigenlijk echt mee zit? Zodat je niet meer tegenover elkaar staat, maar mét elkaar verder gaat.

Relatiecoach Rotterdam

Contact

Steven Somsen & Peggy ter Haak
‘s-Gravendijkwal 73-A
3021 EE Rotterdam
06 5430 8195 & 06 29 363 626

Relatie workshop

Locatie

Privacy verklaring / AVG

Lees onze <privacy verklaring>.